• Få børnene til at se deres værdi.

  Tænk på, der sidder gennemsnitlig 5-7 elever i hver klasse, der er ramt mentalt så hårdt, at det har konsekvenser for dem nu og i fremtiden. For 3 år siden, var ca. 25% af de unge mennesker så negativ påvirket på deres selvværd, at de var presset i sådan en grad at flere af dem ikke kunne overskue skolen og uddannelse. I dag efter corona-nedlukningen, er tallet meget større, og det vil få store konsekvenser for de unges fremtid – hvis vi ikke gør noget.

  Jeg ved at der sidder mange fortvivlede forældre, i hele landet der søger hjælp til deres børn. Og jeg håber her igennem at kan hjælpe de forældre OG deres skønne børn. Jeg har forsøgt nogle gang at gøre både Kommunen og skolerne, opmærksom på de muligheder der er hos mig i klinikken, men desværre er det kun blevet til kaffe møder og snak.

  Det skal understreges meget kraftigt, at jeg kun ser mig og mine redskaber, som et frivilligt tilbud til de børn og forældre, som ønsker det. Men jeg håber en dag, at det kunne blive et tilbud fra kommunens side, så forældrene ikke skal tænke økonomi ind i deres børns trivsel. Jeg kommer ikke på tværs af eventuelle eksisterende diagnoser eller bliver en erstatning for andet behandling, da jeg udelukkende arbejder med at opbygge selvværdet. 

  Jeg gør brug af redskaber fra psykoterapi, træning i mentale redskaber, undervisning i, hvordan hjernen arbejder, konfliktbearbejdning, samt familiemønstre, så både barnet og forældrene får endnu større forståelse for sig selv og for hinanden. Og jeg bruger selvfølgelig kun hypnose, hvis der er gensidig enighed om dette, og hvis det giver mening for situationen og personerne. 

  Jeg har her en genfortælling fra en klient og efterfølgende et brev fra hans skole. Både familie og skolen har givet mig lov til at skrive om denne fantastiske forandring. 

  Jeg blev kontaktet af en mor til en søn på 11 år med denne formulering: 

  Vores søn har et ekstremt lavt selvværd og manglede tro på egne evner. Han er usikker, bliver nemt ked af det, bange for at lave fejl / svare forkert, dette både til fodbold og i skolen. Hjemme oplever vi en følsom dreng med meget nemt til tårer og ufattelige glemsomhed i forbindelse med ting som burde være daglige rutiner og meget irritabel. Han har egentlig været dygtig nok i skolen. Skolen har i covid-19 tiden fået øjnene op for, at han ikke forstår en besked givet i fælles Forum, at han bliver distraheret og måske sidder meget i egne tanker og at han ikke kan overskue flere opgaver på samme tid, hvilket er baggrunden for at han nu skal testes for ADD / ADHD. 

  Familien skriver her efter drengens forløb: 

  Han er stadig en følsom dreng og til tider også glemsom, men det er blevet meget mindre eftersom vi har fået redskaber til at få øjnene op, for hvad det er vi kan gøre anderledes i forhold til at håndtere ham. De test, skolen har gennemført, viser jo i hvert fald, at han har fået mere ro, og han har forbedret sig en del. Der er ingen tvivl om, at han efter besøg hos dig, har fået meget mere ro og ikke er lige så bange for at lave fejl. Han tager igen til fodbold træning uden at græde, hvor han før var inde i en periode, hvor han ikke ville afsted, fordi han var bange for at lave fejl og blive irettesat.  

  Tiro´s adfærdsværktøj (profilværktøj) 

  Gennem et profilværktøj, giver jeg drengen og forældrene et billede af, hvordan de står overfor hinanden, så der skabes fokus på, hvordan de hver især kommer frem til et fælles mål med forskellige indgangsvinkler, tempo og plads til hinanden. Målet er, at drengen bedre ville kunne aflæse de forskellige mønstre, der findes i samspillet mellem os mennesker, samt ville kunne få øje på de fantastiske egenskaberne og værdierne i sig selv. 

  Drengen var hos mig i klinikken 3 gange, og der er sket stor forandring inden i ham siden da. Han ses formentligt stadig, som en stille dreng, der ikke siger ret meget, men nu har han bare fået mere viden og indsigt i, at det bare er ok. Han ved nu, at grunden til, at han ikke lige har svarene på et spørgsmål med det samme, er fordi, at de svar han kommer med, er gennemtænkte. 

  Hvad har jeg gjort i klinikken? Jo, jeg har arbejdet med hans selvværd, selvindsigt og selvaccept.
  Virker det så for alle? Nej, det tror jeg ikke, men formentligt virker det for de fleste, og for nogle vil forandringen måske bare været forsinket. Til det, har jeg et eksempel på en pige, der for 3 år siden besøgte mig. Efterfølgende syntes forældrene ikke, at der var sket noget, men 3 år senere fortæller pigen, at besøget hos mig var det bedste, der var sket for hende. Hun brugte endda store og rørende ord, så som: ”Du skal vide, at du faktisk reddede mit liv dengang”. 

  Her er en opfølgningen fra skolen, som fortæller om drengens forandring efter bare 3 besøg hos mig over 3 uger: 

  Hej (til drengens mor) 

  Hvor er det fantastisk skønt, at det har været et godt forløb for ham, og han har fået redskaber, som han føler, han kan bruge.

  Det er også vanvittigt, hvilken forskel, der er i de test, han har lavet i dansk i sidste uge, hvis vi ser på, hvordan det så ud i efteråret og under hjemmeskolen. 

  I staveprøven har han 58 rigtige ud af 60 ord (i efteråret var tallet 49 ud af 60)- hvilket placerer han i næsthøjeste kategori. 

  I den digitale staveprøve ender han også i kategorien “sikkert indlært”. 

  Læseforståelsesopgavetypen, som han fik 40% rigtige i tidligere på året, ligger denne gang på 100% rigtige. Så han har virkelig fundet en ro i løsningen af opgaverne. Samlet i hele testen fik han 94% (over niveau). Sidst han lavede en lignende test, fik han 83% (indlært). Så det er virkelig en meget flot udvikling! 

  Vi mangler lige den sidste læsetest, som vi tager i næste uge. 

  Så noget er der da sket i forhold til hans tro på sig selv. Han var lidt nervøs i forhold til, hvor han skulle trykke sig ind i teksterne på den digitale læseprøve, så det gennemgik jeg og derefter kørte han bare løs. 

  Mvh. (Lærer fra skolen) 

  Konklusion

  Jeg håber, at kommunen og skolerne en dag indser, hvilket forskel der kan skabes for de mange unge mennesker, der dagligt er ramt på selvværdet. 

Comments are closed.