• Mobning, børn og forældre

  Bliver dit barn udsat for mobning

  Jeg vil med mit indlæg, give dig min indsigt i og holdning til mobning, og hvad der efter min mening, kan ligge bag mobning. Og du er velkommen til at have en anden holdning end min.

  Jeg tror at det er vigtigst at kigge på ens egen selvindsigt, både som mobbe-offeret, mobberen og forældrene til begge parter.

  De fleste der møder mobning, er i alderen hvor egoet bliver udviklet, hvor hjernen udvikler pandelapperne/frontallappen. Det skal de unge bruge for at blive selvstændige og løsrive sig fra os forældre og flytte hjemmefra på et tidspunkt, og det starter allerede ved 10-11 års alderen. Egoisme er et nødvendigt trin i vores udvikling af selvbevidsthed, som er en forudsætning for vores ansvarsfølelse – at vi tager ejerskab!

  Og vores børn skal ”arve” egoismen fra os forældre, og her tænker jeg ikke på den biologiske arv, men igennem opdragelsen, vi skal være deres forbillede. Vi giver dem intet positivt ved at bevæge os ned på deres stadie, holde med dem i at det er en ond verden de er del af og indtage den samme opgivende følelse, når de kommer hjem og fortæller at de er blevet drillet eller holdt udenfor. Eller hvor vi bekræfter dem i at det er skolen der har fejlet, systemet det ikke støtter op, at det er de andre mm. Så hjælper vi dem med at flygte fra ansvaret.

  Manglende ego, skaber modtagelighed for mobning!

  Det lyder måske lidt barsk og lidt voldsom, men hvis vi kigger i dyreverden og ser på de dyrebørn der bliver født, så er der ikke plads til tro at du er noget, hvis du ikke har noget at have det i. De stærkeste, dem med størst ego kanøflet de andre dyrebørn. Forældrene skubber de svage dyrebørn ud af reden eller efterlader dem på sletten til løverne.

  Se på isbjørnene når hunnen skal finde mage, hun udsætter hannen for en macho-test, hun lokker han, går rundt om ham og når han får færden og går efter hende … så stikker hun af igen! Hun svømmer og dykker for at se hannens egenskaber, hun løber op på toppen af den største isbjerg for at se om den dovne hanbjørn gider at slippe fjernbetjeningen og følg efter hende. Når han er lige ved at sakke bagud, så sætter hun farten lidt ned, for igen at give ham chancen, men når han ikke kan klare hendes krav og ikke viser at han har nosser, så er han ikke eftertragtet nok. Og så skal han ikke være far til hendes børn.

  Vi er selvfølgelige mere civiliseret end dyrene og vi skal IKKE acceptere mobning, det skal stoppes.

  Det er selvfølgeligt en barsk sammenligning, mellem mennesker og dyr, men jeg forsøger at give et billede af, at vi forældre kan gøre noget – vi kan hjælpe vores med børn med at finde ind til selvværdet og styrken, så de ikke bliver mobbet. 

  Desværre ser jeg ofte at i familier ikke kun et barn der bliver mobbet, men flere søskende og hvordan er tilfældene at begge børn er omgivet at uopdragne børn i skolen eller en skole der ikke tager sig af det. Eller jeg ser at barnet har skiftet skole flere gange, men på alle skoler er blevet modtaget med mobning og en skoler der ikke reagere. Og andre gange ser jeg at det er forældrene og specielt mor, der konstant kæmper mod hendes billede af en uretfærdig verden.

  Ja, mine ord kan ramme hårdt, jeg ved det, men vi skal tør at pege på selvindsigt, og så være klar til at hjælpe der hvor hjælpen giver resultat, både nu og i fremtiden. 

  Mobberne eller ofrene ELLER familien – hvem har brug for hjælp?

  Mobberne, altså den der udfører mobning, er ofte de svageste i vores samfund, dem der har mistet mest i deres opvækst, og de har brug for at kaste opmærksomheden over på andre. Det er bare ikke ensbetydende med at de er dårligere mennesker og skal straffes. Når jeg tænker tilbage, så var jeg selv i episoder hvor jeg var en af dem der mobbede andre og udstillede dem. Jeg så ikke mig selv som et dårligt menneske, jeg var ikke ond og vidste godt at det jeg gjorde var forkert. Men det var naturloven, “tryk avler modtryk”, at jeg i en opvækst med en alkoholisk voldelig far, der skabte et uforudsigelig tilværelse for mig og min familie. Og da jeg blev straffet for at mobbe, så tænkte jeg bare “Far, du har stadig ikke forstået det”

  Ofrene, dem der bliver udsat for mobning, er ofte dem der står med den største mulighed for at få hjælp. Fordi de ønsker at komme ud af offer-rollen, og de skal “bare” fyldes op med selvværd igen – eller den skal findes frem, for i sandheden, så har selvværdet aldrig være væk, den er bare blevet undertrykt i noget tid. Vil du ud af offer-rollen, vil du have vendt livet, så er hypnosen et fantastisk redskab og der er så store muligheder for at komme tilbage til livet igen.

  Hvis vi drejer Søren Kirkegaard lidt ….

  ”når det i Sandhed skal lykkes, at føre et menneske der er ramt af mobning (offeret) eller den der har mobbet (bødlen), frem til forløsning og befrielse, så skal man først og fremmest finde personen der, hvor personen er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.

  Den der tror at alt løsning ligger i retfærdighed, konsekvens, hårdt mod hårdt i forbindelse med mobning, ved at straffe bødlen. Han eller hun har i sandheden misforstået det hele. Dette vil aldrig efterlade offeret med et styrket selvværd, men med et billede af at der altid skal søges en taber og en vinder. Som desværre i dette regnestykke, giver 2 tabere. Hvad angår bødlen, så er det historisk ikke bevist at en straf, ændre en persons opfattelse af levereglerne. Ej hellere har den hårdeste straf, efterladt offeret med forløsning, blot efterladt denne sårbart overfor endnu en mobning. 

  For i Sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere én personen – men dog først og fremmest ved at forstå det, vedkommende forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min viden og hensigt slet ikke.

  Vil jeg alligevel gøre min viden gældende, så er det, fordi jeg er ensporet og ser kun sagen udefra, så jeg i grunden i stedet for at gavne bødlen eller offeren, egentlig efterlader dem begge med dybere sår.”

   

  Her er en lille test, som kan guide dig til, om der bør gøres noget.

  5: Mest rigtig. 4: Rigtig 3: Hverken eller. 2: Næsten forkert. 1. Forkert.

    Andre udstiller, gør dig til grin og sårer dig med vilje!  
    Andre siger noget eller gør ting, som gør dig vred og ked af det!  
    Andre forventer at du gør noget for dem, de gør ikke noget for dig!  
    Du giver og giver, men ingen giver tilbage!  
    Når du er trist og ked af det, er der ingen der ser dig!  
    Andre omkring dig klare sig fint, men du bliver efterladt!  
    Andre vil ikke undskylde deres urimelige opførsel overfor dig!  
    Du bliver ramt af mobning (skole, arbejde, privat) – de andre ønsker dig ondt!  

  Score du mellem 24-35 point, så skal du tage dig selv alvorlig. Score du mere end 36 point, så bør du opsøge hjælp, en god ven, familie eller professionel terapi. Det er meget vanskeligt at gøre noget selv, når først det negative har overtaget.

  Måske har du lyst til en samtale med mig, så du kan få indsigt i hvad jeg kan gøre. Se på dette link!!

  Det kræver mod at elske et andet menneske ….

  For hvad ved du om kærlighed, når kærligheden skal foregå i mørke og du ikke kan snakke om den dagen efter.

  Lars Lilholt sang: Vi to kan overleve næsten alt, undtaget det, der aldrig rigtigt blev fortalt. Ta´ mig ikke som gidsel, ta´ mig helt og ikke halvt. For at elske rigtigt skal jeg være nøgen. Den drøm, der kun forbli´r en drøm, er en løgn. Kald det kærlighed…..

Comments are closed.