• Ordblinde kan få hjælp gennem hypnose

  Er du forældre eller repræsentere du en skole der har ordblinde børn eller unge. Så kontakt mig og høre om mine resultater, samt hvad hypnose kan gøre ved begrebet ordblind. Tlf.: 29228729 Mail: flemming@tiro-hypnose.dk

  Mange ordblinde der kontakter mig, ser ofte sig selv som unormale, dumme, uintelligente og meget mere.

  Ordblinde kan hjælpes

  Men det center i hjernen der skal afkode bogstaverne, var det sat lidt ud af funktion ved fødslen af barnet eller er det mere simple misforståelser i barnets opvækst og udvikling.

  Her tror jeg at vi får stor hjælp, hvis vi er mere åbne overfor, at det kunne godt være en simpelt misforståelse i opvæksten.

  Hvis vi kigger på at der i den ene side af skalaen er dem der er 100% ordblinde, som aldrig kan sætte 2 rigtige bogstaver sammen, og i den anden side er dem der 100% lykkes med at sætte alle ordene sammen. Så er det min påstand af der IKKE findes nogen af de 2 yderpunkter der er 100% til noget af det.

  Men at vi kan plotte alle os mennesker ind på skalaen et eller andet sted, og rigtig mange børn og unge ligger et sted på skalaen hvor det bare ikke er lykkes at få vild meget succes med at læse og stave – OG så har barnet fået diagnosen ORDBLIND – og som bekendt har diagnoser det med at låse os mennesker fast.

  Har man vanskelig ved at afkode bokstaverne og læse, så kunne jeg forestille mig at det ville påvirke selvværdet og det er også det forskerne påstår. Jeg har rigtig mange klienter, som har besøgt mig, og som har fået store forandring med deres læse og skrive forståelser.

  Kommer læse/skrive udfordringerne af at:

  – Børn skal lære at læse/skrive i den alder hvor de har mest lyst til at lege og være aktive?
  – Nogle børn har meget lavt selvværd og ikke tror på sig selv?
  – Nogle børn bliver bekræftet i at være ordblinde?
  – Det center i hjernen der skal afkode ordene er nedsat?

  Hvis du har læst de ting jeg har skrevet her på siden, så vil du finde mange fejl i mine tekster. Jeg har ofte google åben mens jeg skriver, for at sikre nogenlunde hvordan jeg skal stave et ord, eller om der hedder lærer eller lære, ligger eller lægger, samt en blanding af nutid, datid, fremtid, fortid 🙂
  Bare denne tekst har jeg indtil nu googlet: (ræpræsenter) repræsentere – (uintiligent) uintelligente – (opvekst) opvækst – (dianosen) diagnosen – (selvværddet) selvværdet – (bekræftiget) bekræftet og mere.
  Rigtig mange ord er blevet reddet af den røde streg der kommer under det forkerte ord, problemet er når ordet er så meget forkert at systemet ikke kan genkende det.

  Da jeg gik i 5. klasse, sad min mor og hjalp mig med at læse bøger tilhørende 2. klasse. Jeg sad og grad ned i skolebibliotekets bøger, men da jeg var barn hørte jeg aldrig ordet “ordblind” og jeg har aldrig set mig som ordblind, men at der var mine interesser og opmærksomhed bare ikke, samt at jeg nok bare var lidt dum og unormal. Men efter jeg har fået løftet mit selvværd, har jeg ikke set det som et handicap.

  Jeg håber rigtig mange vil kontakte mig, til uforbeholden samtale om hvad jeg kan gøre.
  Tlf.: 29228729 Mail: flemming@tiro-hypnose.dk

Comments are closed.