• Overfald og Vold

  Følelserne skyld og skam er nogle af de følelser der kommer i forbindelse med vold og overgreb. Samt uretfærdighedsfølelsen – hvorfor? Hvorfor mig? “Bare jeg kunne skrue tiden tilbage!”

  Du kan her læse om vores grundfølelser!

  Volds-ofrene – uretfærdighedsfølelsen over dette overgreb

  Når du kommer til mig, så vil jeg ofte foreslå at du har en ven eller familiemedlem med, som du kan støtte dig til i starten. Det kan også være godt at komme til en introduktion først, så har du set lokalerne og mig, du har fået gennemgang af mine redskaber. Se her!!

  Vold og overgreb kan både være fysisk og psykisk. Det kan være trusler om vold, eller undertoner som sætter sig dybt i sindet. Selvværdet er ofte meget ødelagt, når man har været udsat for disse overgreb. På dette link kan du finde nogle redskaber, til at styrke dit selvværd.

  Det hele kommer til at foregå i trygge rammer og i det tempo du er klar til. Jeg er med dig i hele forløbet, mellem dine besøg hos mig, samt bagefter, altså er der nogle udfordringer, så er du velkommen til at ringe til mig, så hjælper jeg dig.

  Er du et ungt menneske, så kunne det være godt for dig, at læse mere her!

  Overgrebs- eller voldsmanden er også en klient

  Jeg har også klienter der kæmper med tvangstanker om netop disse emner. Personer der udfører vold og overgreb, er ofte ramt af meget lavt selvværd. For nogen mennesker kan det give udslag i at vil udføre en magt handling, pga. deres store usikkerhed.

  Svigt, manglende nærvær og ømhed i opvæksten, samt afvisning, kan gøre at disse mennesker faktisk søger det nederlag det giver dem, når de bliver opdaget OG straffet. Gerningen er ofte meget åbenlyst, og ser nærmest ud som et nødråb om “se det, og straf mig, jeg fortjener ikke at lykkes”.

  Jeg ville ønske at flere af disse mennesker kontakter mig, før deres tvangstanker bliver til handling. Eller før det bliver til handlinger der udføres igen og igen. For uanset hvilken straf der er tale om, så er det aldrig blevet bevist at straf i sig selv, kan ændre en persons tanker. Jo hårdere og længere straf, jo voldsommere bliver den tikkende bumpe, når personen kommer ud i samfundet igen.

Comments are closed.