• Voldtægt og Incest

  Skyld og skam er ofte forbundet til ofrene der har været udsat for voldtægt, incest og andre seksuelleovergreb.

  Du kan her læse om vores grundfølelser!

  Voldtægts- og incest-ofrene går længe med deres overgreb

  Jeg har flere voldtægts- og incestofre der kontakter mig, som jeg hjælper videre i livet, uden skam eller skyld. Jeg har også en meget tæt samarbejde med en kvindelige terapeut , hvis du ønsker dette.

  Selvværdet er ofte meget ødelagt, når man har været udsat for disse overgreb. På dette link kan du finde nogle redskaber, til at styrke dit selvværd.

  Kommer du til mig og er kvinde, så foreslår jeg altid at du tager en person med, som kan støtte dig i samtalen. Og når vi arbejder videre i hypnosen, så kan personen du har med, sidde lige i rummet ved siden af.

  Det hele kommer til at foregå i trygge rammer og i det tempo du er klar til. Jeg er med dig i hele forløbet, mellem dine besøg hos mig, samt bagefter, altså er der nogle udfordringer, så er du velkommen til at ringe til mig, så hjælper jeg dig.

  Er du et ungt menneske, så kunne det være godt for dig, at læse mere her!

  Du ønsker måske ikke at snakke om det skete.

  Fordelen ved hypnoseterapi er, at du her ikke skal genfortælle alle detaljer i overgrebet. Enten har du været igennem en masse forklaringer og genfortællinger med dette, historien er ved at tage livet af dig og du kan ikke klare at skal forklare igen og igen. Eller er der måske ingen der ved noget om det der er sket, måske har du ikke fortalt noget om det til andre.

  Så er hypnosen et rigtigt godt redskab til komme videre med dit liv. Jeg har ikke brug for i samtalen at skal snakke om det, jeg har i stedet for brug for at høre om dine følelser lige nu og her, og det er jeg ekspert til at hjælpe dig med.

  Ofte er det kun 4-5 gange du skal besøge mig i klinikken, hvor jeg hjælper dig til at komme ind i livet igen. Du får nogle rigtig gode redskaber til at arbejde med hjemme og du bliver trænet i en selvhypnose, så hjælper igen og igen.

  Vil du slippe fortidens historie og komme ind i fremtiden, som det menneske du faktisk var født til at skulle være, så kontakt mig.

  Du er også velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål.

  Overgrebs- eller voldtægtsmanden er også en klient

  For ofrene kan det nærmest være provokerende, at jeg også har klienter der kæmper med tvangstanker om netop disse emner. Personer der udfører voldtægt og incest, er ofte ramt af meget lavt selvværd. For nogen mennesker kan det give udslag i at vil udføre en magt handling, pga. deres store usikkerhed.

  Svigt, manglende nærvær og ømhed i opvæksten, samt afvisning af kærlighed, kan gøre at disse mennesker tilkæmper sig nær-kontakten. Ubevidst ved de ofte at de bliver opdaget OG straffet. Gerningen er ofte meget åbenlyst, og ser nærmest ud som et nødråb om “se det, og straf mig, jeg fortjener ikke at lykkes”.

  Jeg ville ønske at flere af disse mennesker kontakter mig, før deres tvangstanker bliver til handling. Eller før det bliver til handlinger der udføres igen og igen. For uanset hvilken straf der er tale om, så er det aldrig blevet bevist at straf i sig selv, kan ændre en persons tanker. Jo hårdere og længere straf, jo voldsommere bliver den tikkende bumpe, når personen kommer ud i samfundet igen.

Comments are closed.