• Jeg tilgiver hende ALDRIG!!

  Kender du det, at der bare er ét menneske i dit liv, som du ALDRIG kommer til at tilgive?
  “Det fortjener hun ikke, hun skal ikke tilgives!” “Jeg har lukket ham ude af mit liv, jeg har lagt låg på”

  Så længe du ikke tilgiver personen, så går du i et konstant beredskab om at søge hævn – og det er dig der lider under det, det er dit liv der bliver berørt af had eller en negativ følelse!

  Her er tre trin til at komme tættere på tilgivelsen

  Syntes du at det er hårdt at tænke på den person, som du “ALDRIG” ønsker at tilgive. Så tænker jeg, at der netop er et lille ønske om tilgivelse og dermed et ønske om at opleve lettelse og indre fred. Så foreslår jeg at du læser nærmere om hvad du selv kan gøre for at sætte dig selv fri. Opløs dermed dine negative bindinger, tanker og følelser.

  Tilgivelse kan i nogle tilfælde komme ganske let. Men i andre tilfælde forekommer det nærmest utænkeligt at skulle tilgive. Det er som at skulle nedbryde en massiv mental mur. Sværhedsgraden afhænger af hvad du har været udsat for, samt din historie og om du overhovedet er interesseret i at ville tilgive.

  Jeg arbejder ud fra egne erfaringer!

  Siden 2006 har mærket på egen krop og sind, hvad tilgivelsen har givet mig. Jeg bruger det professionelt i dag i mit arbejde som hypnoterapeut, og mine klienter mærker processen i at tilgive. Så jeg ved, hvor svært det kan være. Både i forhold til at tilgive andre, samt tilgive sig selv – og til selv at blive tilgivet af andre. Årsagerne skyldes ofte mobning, utroskab, skilsmisse, svigt i parforhold, jalousi, konflikt mellem søskende og forældres omsorgssvigt, forhold til kollegaer og chefer, at en person du har kær, der er død og har efterladt dig alene tilbage mm.

  Ud fra de kloge ord om at “tiden læger alle sår”, kan det synes lettere at forsøge at glemme det, lægge låg på, i håbet om at det med tiden forsvinder. Men det er kun i overfladen, at det sårbare kan holdes væk, for indeni er der stadig den ubehagelige følelsesmæssige tanke og binding, som er det samme som at holde en badebold under vand – den springer op igen. Kun tilgivelse letter trykket – er det nemt? Det er ikke sikkert, at det er nemt, men du kan spørge dig selv om du har et valg. Tænk tanken om at forsætte hele livet med at holde badebolden under vandet. Eller forestil dig, hvordan et liv kunne se ud, uden de ubehagelige følelser og tanker.

  Tilgivelsesprocessen

  Vejen mod tilgivelse er meget individuelt. Det samme er processen, og hvor lang tid det tager. Det er ikke lige så nemt, som vi er opdraget til: “sig undskyld til din søster” og så skal søsteren acceptere det og tage imod undskyldningen, og så er det ude af verden. Det virkede måske dengang, men nok ikke, når det drejer sig om noget, der ligger dybere. For at tilgive, så du mærker effekten af det, så er der nogle skridt på det følelsesmæssige område, der ofte er nødvendige at tage. Du bør væbne dig med tålmodighed og give dig god tid, samt have et brændende ønske om at tilgive – så bliver det en ægte tilgivelse.

  Tilgivelse – 3 step

  Første Step: Fortæl om hvad der er sket, enten til en person du har tillid til eller til dig selv

  Mange familier, parforhold og venskaber opløses fordi vrede og ikke mindst misforståelser ikke bliver bearbejdet og forløst. Smerte kan ikke gemmes væk, den forsvinder i hvert fald ikke – den forvandles blot til en form for “betændelsestilstand”, der påvirker begge parter og mest af alt, den der føler sig forurettet. Denne form for benægtelse eller afvisning af dine egne følelser og behov, kan med tiden resultere i alt fra ligegyldighed til hårdhed, dårligt selvværd, manglende selvfølelse. Holdes denne smertefulde følelse nede, vil den vende sig indad og gøre dig selv ondt, eller den vil også komme til at vende sig udad og såre de mennesker, der står dig nærmest. Smerten kommer ud af kontrol – der sker altså det stik modsatte, af hvad du ønskede at opnå, ved at holde den nede.

  Sæt ord på

  Det er rigtig godt at få sat ord på og at høre sig selv fortælle om det der er sket. Og har du en person, som du har tillid til, så brug denne eller fortæl det til dig selv, måske skriv fortællingen ned på papir. Dette papir er kun for dig selv og skal ikke bruges til andet. Det er din proces. Læs din beskrivelse igen og igen, juster den efterhånden. Når du har tilgivet, så kan du hvis du ønsker det, gør det lidt højtidligt og brænde det stykke papir du har skrevet krænkelsen på, så den fysisk er væk.

  Du tager dig selv alvorligt

  Første skridt hen imod at kunne tilgive er således at du tager bevidst hånd om din egen smerte. Sorgen, ked-af-det-heden, misforståelsen, uretfærdighedsfølelsen, uanset hvilken følelse der fylder dig, så må du lade den være der, acceptere den og ikke forsøge at gemme eller glemme den.

  Måske fører det ingen vegne at tale direkte med personen, der har såret dig og det vil jeg også i de fleste tilfælde fraråde. Men i stedet, tal med en professionel eller med en betroet ven, der i ro vil lytte til dig med interesse og tålmodighed. Èn der kan rumme dig og de følelser der fylder i dig. Fortæl om det der er sket, og hvordan det har påvirket dig. Sig gerne til din betroede, at du ikke har brug for at han/hun giver dig ret eller kommer med gode råd og løsninger. Du har bare brug for at bearbejde og læsse af. Når du sætter ord på din smerte, anerkender du den, og dermed mister den noget af sin kraft over dig. Du har brug for at kunne give dig selv medfølelse, og det gør du ved at stå ved dine sårede følelser og gennemleve dem ved at acceptere og rumme dem.

  Der er ikke rigtigt eller forkert!

  Fortæl dig selv, at der ikke er rigtige eller forkerte følelser, selvom de kan være nok så ubehagelige. De følelser, du er ramt af, er rigtige for dig og kan ikke diskuteres. Når du står ved dine egne følelser og accepterer dem, så har andre nemmere ved at mærke dig, i stedet for at de gætter på hvad der sker i dig. De har nu muligheden for at accepterer dig som du er, og nogle er måske klar til at støtte dig som du dybest set ønsker og har brug for.

  Som en stærk proces til at komme tættere på lettelsen, så vil jeg anbefale dig at gå ind i en skriveproces, hvor du skriver om krænkelsen, om det der føltes uretfærdig og at du også skriver et tilgivelsesbrev, som du ikke skal sende eller vise andre, men som guider dig ind i de forskellige følelser. Beskriv hvad det kunne give dig at tilgive.

  Mærker du modstand i dine følelser?

  Har du svært ved at mærke nogen følelser; oplever du nærmest en modstand inde i dig eller forvirring, når du beskriver det skete, så har du måske tidligere i dit liv lært at gemme dine ægte følelser væk for at føle dig accepteret og elsket, du lærte måske med tiden ikke at føle noget. Og det at begynde at mærke sine følelser igen, kræver mod til at erkende at man er sårbar. Så du har måske brug for at give dig selv tid og ro til at mærke efter dine følelser, sætte ord på dem overfor en betroet ven eller på skrift, så kan du langsomt åbne op og blive mere fortrolig og afslappet i forhold til de følelser du normalt ville gemme af vejen. Det tager tid og ingen anden end dig, ved hvornår du er klar!

  Du kan ikke springe over smerten

  For at tilgive fra hjertet nytter det ikke at springe over at mærke smerten, sorgen og sårbarheden. Hvis du springer over smerten, så bliver det en meget let form for tilgivelse, på samme niveau som “du skal tage imod din søsters undskyldning”, hvor vi måske bagatelliserer det skete og det vi blev ramt af, får ikke den opmærksomhed, det kræver. Vi er måske opdraget til at vi kun er gode mennesker hvis vi tilgiver, og derfor gør vi det nærmest af pligt for blive accepteret, men lettelsen og befrielsen ligger i at du ser at det er dig der kommer videre, når du er klar til at tilgive – at tilgivelsen er noget du gør fordi DU vil være fri.

  Andet skridt: Forståelsen – måske endda medfølelsen – med den anden

  Et andet lige så vigtigt skridt på vejen mod tilgivelse er at prøve at forstå den anden. Og her rammer vi et punkt som er meget svært, for en del inde i os, siger måske at “han/hun skal brænde op i helvede” altså en holdning om at personen fortjener ikke at blive tilgivet.

  En utilgivelig handling!
  Tænk for eks. på noget meget alvorlig, hvis dit barn blev dræbt i trafikken af en spritbilist. Altså det de fleste ville kalde for en utilgivelig handling. Og det er netop det hvad vi snakker om, handlingen er utilgivelig, men hvad så med personen bag. Uanset hvilken straf denne person ville få, ændre det ikke på tabet af dit barn og smerten ved det. Hver gang du hører i pressen at der skal ændres på fængselsstraffen, så får din smerte et løft. Når du hører at den indsatte får udgangstilladelse for at deltage ved hans eller hendes barns konfirmation, så bliver din smerte forværret. Og ikke mindst når du ved at den indsattes familie står klar til at fejre at straffen bliver afsluttet.

  Hvorfor gjorde personen som han/hun gjorde? Hvilken form for sårbarhed lå der mon bag denne adfærd, denne handling?

  Her skal du se bagom den handling der ikke var acceptabel for dig. Og husk, at du ikke tilgiver handlingen, men forsøger at forstå personen. Prøv at se det hele menneske med sine følelser, ønsker og behov der var bagved handlingen. Måske er det umuligt for dig at forstå den anden eller måske har du intet kendskab til vedkommende (fx ved tilfældig overfald/vold). I det tilfælde må du se på at vi som mennesker alle er fejlbarlige og sårbare.

  Vi hjælper tilgivelse på vej ved at skelne mellem den uacceptable handling og så det menneske der krænkede dig. Det er det fejlbarlige menneske bag handlingen som vi tilgiver. Du og jeg er også et fejlbarligt mennesker, og vi kommer til at krænke og sårer.

  Hvad tilgiver du?

  Personen som har gjort dig ondt, er måske selv svigtet, såret, eller udsat for noget utilgiveligt. Måske er personen ikke opdraget med de samme værdier som dig, måske er personen fyldt med svigt og nederlag. Mange vil sige, “ja, men det fritager ikke personen for ansvar for egen handling” nej, du har ret, men nu står vi her, hvor personen har gjort dig ondt.

  Min egen historie om tilgivelse, stammer fra min alkoholiske voldelige far, som har efterlad familien med dybe sår. Jeg har i min barndom oplevet min fars gentagende selvmords-trusler, samt trusler om at slå mig ihjel og da jeg var 16 år, smed han mig ud af huset, med ordene “hvis du ikke er væk inden det er mørk, så dør du”
  Jeg kunne ikke komme videre i mit liv, jeg hadede ham hver dag, jeg håbede han kom ud for en ulykke og døde, jeg havde endda tanker om at slå ham ihjel, jeg kunne mærke ham inde i mig. Jeg tænkte selv på at dø, på at slå mig selv ihjel. Min far døde i 1992 af kræft og efterlod mig med et uafsluttet liv. Som jeg først som 42 årig kom videre med, da jeg kom igennem processen at tilgive. Og det lyder måske mærkeligt, men den mand der ville slå mig ihjel, han er tilgivet i dag og jeg savner ham voldsomt. Han er tilgivet fordi han selv havde så meget had i sig, fordi han ikke selv havde lært hvad kærlighed var, fordi han ikke kunne udtrykke følelserne. Han var en stakkel, og mit billede af det, er at han vågnede hver morgen, med en plan for, at nu ville han ændre det, men han fejlede hver dag.

  Psykisk brist kan være årsagen

  Har du en viden om eller mistænker du det andet menneske for at have en psykisk brist. (det kan være afhængighed, misbrug, tvangsneurose, alvorlige borderline eller anden psykisk belastning) Kan du med fordel tænke på hvordan svært ramte psykotiske mennesker kan gå fra at være de mest kærlige, omsorgsfulde, til at reagere aggressivt og voldeligt, disse mennesker er ikke onde, men reagerer ofte ud fra yderpåvirkninger, pres og misforståelser. Det kan måske hjælpe dig til at skelne og kunne tilgive det fejlbarlige menneske der skadede dig.

  Tredje skridt: Hvordan påvirker tilgivelsen dit liv og dine relationer?

  Gør dig klart hvad det vil betyde for dig at tilgive. Stil skarpt på dit brændende ønske med at tilgive. Dette skridt kan naturligvis også være det første skridt, altså din forberedelse på at tilgive, det der får dig ind på tilgivelsens vej.

  Spørg dig selv:                                                                         

  Hvordan vil tilgivelse påvirke mit liv, mine følelser og mine relationer?

  Hvad vil det omvendt betyde for mig ikke at tilgive og dermed bevare bindingen?

  Hvordan kan tilgivelsen gøre mig stærkere og forsat lade mig udvikle mig som menneske?

  Når du har besluttet dig for at forsøge at tilgive, må du tage de 3 step, samt have tålmodighed og et forsat ønske om tilgivelse. Pres ikke dig selv, for følelserne skal med og de har det med at have deres eget tempo. Det er en proces, der kan tage tid. Accepter at du måske skal starte forfra flere gange, at personen igen kommer i dine tanker og du bander personen langt væk. Det er helt ok, det betyder ikke at du fejler, hvis du igen rammes af had, men det betyder at du er i gang med en proces. Jeg har personligt arbejdet med tilgivelse siden 2006 og det har givet mig så meget. Tilgivelsen lykkes nogle gange lige med det samme og andre gange føles det som om at det aldrig afsluttes, men det er værd at arbejde med og en proces der måske skal gøres igen og igen.

  Hvis du ikke tilgiver, søger du hævn!

  Det uretfærdige og sorgen i hændelsen, fjernes ikke med tilgivelsen. Men når du har tilgivet, har du sluppet bindingen til personen og det skete. Det betyder at hævnfølelse og tankerne om personen ikke længere styrer dig. Tilgivelsen sætter dig derfor fri til at fokusere på at leve det liv du ønsker at leve og være mindre hæmmet og bundet af fortiden og personen der skadede dig.

  Du skal tilgive for din egen skyld, du behøver eller bør ikke at give tilgivelsen fysisk til modparten. Men at skrive et brev eller sige det direkte til den anden vil have en endnu stærkere effekt – både på dig selv og den anden, MEN er der bare en lille risiko for at modparten ikke møder dig i tilgivelsen, og måske slet ikke har samme billede af det skete, som dig, så hold dig til tilgivelsen inde i dig selv, ellers kunne det blot gøre dobbelt så ondt.

  Tilgivelsen kan betyde forsoning, men bestemt ikke et krav. Tilgivelse kan betyde at personen er tilgivet af dig, men du efterfølgende har måske valgt at denne person ikke længere er en del af din omgangskreds og relation.

  Har jeg tilgivet?

  Den egentlige tilgivelse ved du er der, når du dybt inde mærker en forløsende fred og lettelse. Du er ikke længere optaget af ønsket om at den anden skal mærke den samme smerte som dig, og du bruger ikke din energi på vrede. Den anden har ikke længere samme magt over dig.

  Din anerkendelse og bearbejdning af din egen sårbarhed har måske gjort det muligt for dig at se ind bag den uacceptable handling og ind til den sårbarhed eller smerte eller fejlbarlighed der måtte ligge bag den andens handling. Bindingen er sluppet. Du kan stadig være såret eller bære decideret sorg, men du har fået fred med det, der giver dig ro til at mærke dig selv. Samtidig fokusere på noget andet, der fremadrettet er vigtigere og mere livgivende for dig.

  Tilgiv – også i det små !

  Husk at tilgivelse ikke kun er for store og voldsomme krænkelser. Hver dag gør du dig selv og verden en tjeneste ved at tilgive fejlbarlige mennesker omkring dig. Bliver du bevidst om tilgivelsens værdi i det daglige, og træner du dit sind i at tilgive vil det blive lettere for dig at håndtere og tilgive de større forseelser gennem livet.

  Min seneste tilgivelse!

  For nogle år siden var der en person der gjorde mig ondt, virkelig ondt. Det kostede min søvn og påvirkede mit liv i større grad. Jeg bandede personen langt væk og håbede at andre ville se hvad hun virkelig bestod af. Jeg håbede at hun ville blive ramt af samme smerte som jeg. Det bevirkede at jeg de næste 2 måneder så hende over det hele. Hun var i de samme butikker som jeg, jeg så hende i bilen, i byen, ja over det hele. Og hver gang jeg så hende, så fik den sårbare del i mig opmærksomhed og ny energi.

  I juleferien valgt jeg at starte tilgivelse processen op og slippe hende. Det var ikke nemt, men nødvendigt. Flere gange måtte jeg minde mig selv om, at jeg gjorde dette for mig og for at komme videre. Resultatet er meget stærk – jeg møder hende ikke længere, jeg ser hende, hun er ikke en del at mig længere.

  De 3 trin i tilgivelse:
  1. Fortæl historien – Sæt ord på smerten.

  2. Se bagom historien og forstå den anden.

  3. Giv tilgivelse og mærk hvad det betyder for dit liv og dine relationer.

Comments are closed.